Tidsbegränsat bygglov

För verksamheter som är tillfälliga kan du ibland få tidsbegränsat bygglov. För tidsbegränsade bygglov krävs att verksamheten har en avvecklingsplan som visar hur verksamheten kommer avvecklas under tiden för det tidsbegränsade lovet. 

Avvecklingsplan

Ett tidsbegränsat bygglov måste ha en avvecklingsplan. I avvecklingsplanen ska det framgå hur du som söker bygglov kommer att återställa platsen när lovet upphör att gälla.

Tillfälligt bygglov

Det kan uppstå situationer som behöver lösas akut och då kan det vara nödvändigt att verksamheter tillåts inom fastigheter trots att detaljplanen inte tillåter just den verksamheten. Då kan det finnas möjlighet för tillbegränsat lov.

Säsongslov

Ett säsongslov är ett bygglov för något som bara ska finnas under en säsong, exempelvis sommaren, och som upprepas under två eller flera år i följd. Nytt bygglov behövs inte för varje ny säsong. Handlingar och ritningar som behövs för ansökan är samma som för ett vanligt bygglov. 

Här kan du läsa mer om tidsbegränsat bygglov.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-19 10:03