Utfart

En utfart är en väg eller utgång från en byggnad och/eller tomt. En tomt ska ha en lämpligt placerad utfart eller en annan utgång från tomten.

Om du planerar att flytta en utfart, kontakta fastighets- och gatukontoret i god tid för tillstånd. Där får du också information om kostnader för ändrad kantsten och eventuell flyttning av belysningsstolpar eller gatubelysning.

Sikttriangel

Du ska säkerställa goda siktförhållanden vid utfarter och korsningar.

Inhägnader kan variera i höjd beroende på var de placeras på tomten. Du som fastighetsägare har, av trafiksäkerhetsskäl, ansvar för att sikten inte skyms vid utfart mot gata, gång- och cykelvägar samt vid gatukorsningar.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-18 11:26