Växtlighet

Har du tänkt fälla ett träd inom din fastighet? Har du buskar och andra växter som hänger ut över staketet? Det finns lite saker att tänka på när du har en grönskande trädgård.

Gröna och frodiga trädgårdar är underbara och skänker både vackra vyer, ger oss ren luft och hjälper oss att ta hand om dagvatten när det regnar. Staden behöver dessa gröna oaser, men de behöver också tas om hand för att vara oss alla till nytta.

Häckar

Generellt sett så regleras inte växtlighet i plan- och bygglagen mer än att en tomt ska hållas i vårdat skick. Det finns därför inget krav på bygglov och häckar kan därför vara högre än plank.

Men det finns riktlinjer för växtlighet när vi kommer till trafiksäkerhet. Det är nämligen du som fastighetsägare som är ansvarar för att häcken inte skymmer sikten eller hänger utöver cykel- och gångbanor.  

Information om vem som ansvarar för vilken växtlighet i staden hittar du på sidan "Siktskymmande växtlighet".

Träd, Trädfällning

I en del detaljplaner har staden en betämmelse att det är lovplikt för trädfällning. Rent praktiskt innebär det att om du har tänkt fälla ett träd inom din fastighet bör du först ta reda på om du behöver söka marklov för trädfällningen. Fäller du trädet och det visar sig att du skulle sökt om marklov kan du få betala en byggsanktionsavgift.

Här kan du göra en digital ansökan om marklov (trädfällning).

Om du vill läsa mer om byggsanktionsavgift så hittar du mer information på sidan om Tillsyn.

Grönytefaktor

Grönytefaktor är ett planeringsinstrument som beräknar mängden grönska inom en fastighet med hänsyn till fastighetens storlek och bebyggelse.

Om du vill läsa mer om grönytefaktor och grönska i stadsplaneringen hittar du mer information på Miljöbyggstrategins hemsida.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-03 10:55