Ventilation

Ventilation innebär förflyttning och utbyte av luft i byggnader för att få ett bra inomhusklimat. Här har vi samlat några vanliga begrepp inom ventilationsområdet.

En installation eller en väsentlig ändring av anordning för ventilation i en byggnad är anmälningspliktigt. En väsentlig ändring kan exempelvis vara installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet.

Frånluftsventilation

Frånluftsventilation (vanligt i hus byggda mellan 1961 – 1975) är ett system med centralt placerade fläktar som drar ut luften via frånluftsdon, som placeras i kök, badrum och WC. Tilluft tas som regel in via uteluftsdon som är placerade i ytterväggarna. En viss del av tilluften kommer också in via otätheter i byggnaden. Det är ett enkelt system som ger vissa möjligheter att rena tilluften och under vissa förutsättningar även ge möjlighet till värmeåtervinning. Luften sugs ut med fläkt i kök och/eller badrum. Tilluft tas in via ventiler eller vädringsfönster.

Självdragsventilation

Självdragsventilation drivs av temperaturskillnader mellan ute- och inneluft (termisk drivkraft). Det är ett enkelt system, men det medger ingen rening av tilluften och ingen värmeåtervinning. I äldre hus finns ofta en panna i källaren och en skorsten genom huset som mynnar över taknocken. Under den kalla delen av året sugs luft in genom ventiler, vädringsfönster, eller otätheter i huset och använd luft sugs ut via skorstenskanalen i kök och badrum. Problem uppstår ofta på sommaren, då temperaturen är densamma inomhus och utomhus. Drageffekten uteblir.

Imkanal

Imkanal kallas en ventilationskanal som ska föra bort luft från ett utrymme där du lagar mat. Kanalen ska utformas med god uppfångningsförmåga från matlagningsplatsen och vara möjlig att rensa från avlagringar (fett och matos).

Om du vill kan du också läsa information om Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på sidan om tillsyn.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-19 10:03