Vindsinredning

Frågor om vindsinredning är vanligt förekommande till stadsbyggnadskontorets kunddisk. Men får du lov att inreda vinden till bostad?

Vad menas med vindsinredning?

Normalt sett innebär vindsinredning att man vill inreda ett befintligt vindsutrymme i ett befintligt flerbostadshus eller villa. Beroende på hur vinden används i dagsläget kan det finnas behov som till exempel förrådsutrymmen som behöver säkerställas för att en vindsinredning ska kunna vara möjlig. Det kan också vara en fråga om hur man ska hantera brandskyddet.

Vindsinredningsförbud

I Malmö finns det delar av staden som i dagsläget har vindsinredningsförbud. Om du vill veta om din fastighet ingår i vindsförbudet behöver du titta på detaljplanen för din fastighet.

Om du vill veta mer kan du läsa mer information i Vad gäller för min fastighet och Vindsinredning.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-12 10:41