Kungörelser för bygglov

Innan ett nytt bygglov som avviker från detaljplan eller som berör ett område som saknar detaljplan ges sakägare m.fl. tillfälle att yttra sig.

Detta kan ske genom kungörelse om de berörda är många eller av andra skäl inte kan nås var och en.

Synpunkter på bygglovet ska lämnas skriftligen senast två veckor från kungörelsedagen (tiden kan variera med anledning av helgdagar). Datumet för ev. synpunkter finns angivet i kungörelsen.

Kungörelser införda i Sydsvenska Dagbladet och Skånska Dagbladet:

Kungörelser

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-21 16:50