Så här söker du bygglov och gör teknisk anmälan

Du kan ansöka om bygglov, marklov och rivningslov eller göra en teknisk anmälan via e-tjänst eller med ansökningsblanketter.

Du kan ansöka om bygglov via e-tjänsten Mittbygge eller via manuella blanketter. På malmo.se/självservice hittar du både länk till e-tjänsten och nedladdningsbara blanketter.

Detta ska du lämna in - checklistor

Beroende på vilken åtgärd du ska ansöka om, behöver du olika underlag. Här har vi samlat checklistor och exempelritningar som kan vara ett stöd till dig inför din ansökan.

Checklistor för en- och tvåbostadshus

 • Fasadförändring- checklista kommer under våren 2018
 • Inredning av vind- checklista kommer under våren 2018
 • Komplementbyggnad- checklista kommer under våren 2018
 • Nybyggnad (pdf, 122.6 kB)
 • Om- och tillbyggnad (pdf, 110.7 kB)
 • Plank och murar - checklista kommer under våren 2018
 • Uterum- checklista kommer under våren 2018

Checklistor för bygglovsbefriade åtgärder

 • Attefallsåtgärder (pdf, 109.3 kB)
 • Eldstad (öppenspis, kamin etc.) - checklista kommer under våren 2018
 • Ingrepp i bärande konstruktion- checklista kommer under våren 2018
 • Ändring i ventilation- checklista kommer under våren 2018

Checklistor för verksamheter

 • Förskola (pdf, 199.8 kB)
 • Skola (pdf, 2.3 MB)
 • Verksamheter (kontor, vård etc.) - kommer under våren 2018
 • Ändring av verksamhet - kommer under våren 2018

Checklistor för flerbostadshus

Allmänna och övriga checklistor

 • Allmän bygglovchecklista (pdf, 110 kB)
 • Byggplatsåtgärder (byggbodar, plank, skyltning etc.) - checklista kommer under våren 2018
 • Fasadändring (balkonger, fasadmaterial, fönster, kulör etc.) - checklista kommer under våren 2018
 • Marklov - checklista kommer under våren 2018
 • Parkering - checklista kommer under våren 2018
 • Plank och murar - checklista kommer under våren 2018
 • Skylt och ljusanordning (pdf, 112.5 kB)
 • Solenergianläggning - checklista kommer under våren 2018

Exempelritningar

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-20 09:04