Här söker du bygglov och gör teknisk anmälan

Du kan ansöka om bygglov, marklov och rivningslov eller göra en teknisk anmälan via e-tjänst eller med ansökningsblanketter.

På malmo.se/självservice hittar du alla nedladdningsbara blanketter. Kopplat till varje åtgärd som kräver bygglov finns även länk till e-tjänsten Mitt bygge.

Detta ska du lämna in - checklistor

Beroende på vilken åtgärd du ska ansöka om, behöver du olika underlag. Här har vi samlat checklistor och exempelritningar som kan vara ett stöd till dig inför din ansökan.

Checklistor för en- och tvåbostadshus

 • Fasadförändring- checklista är på gång
 • Inredning av vind- checklista är på gång
 • Komplementbyggnad- checklista är på gång
 • Nybyggnad (pdf, 122.6 kB)
 • Om- och tillbyggnad (pdf, 110.7 kB)
 • Plank och murar - checklista är på gång
 • Uterum- checklista är på gång

Checklistor för bygglovsbefriade åtgärder

 • Attefallsåtgärder (pdf, 109.3 kB)
 • Eldstad (öppenspis, kamin etc.) - checklista är på gång
 • Ingrepp i bärande konstruktion- checklista är på gång
 • Ändring i ventilation- checklista är på gång

Checklistor för verksamheter

 • Förskola (pdf, 199.8 kB)
 • Skola (pdf, 2.3 MB)
 • Verksamheter (kontor, vård etc.) - checklista är på gång
 • Ändring av verksamhet - checklista är på gång

Checklistor för flerbostadshus

Allmänna och övriga checklistor

 • Allmän bygglovchecklista (pdf, 110 kB)
 • Byggplatsåtgärder (byggbodar, plank, skyltning etc.) - checklista är på gång
 • Fasadändring (balkonger, fasadmaterial, fönster, kulör etc.) - checklista är på gång
 • Marklov - checklista är på gång
 • Parkering - checklista är på gång
 • Plank och murar - checklista är på gång
 • Skylt och ljusanordning (pdf, 112.5 kB)
 • Solenergianläggning - checklista är på gång

Exempelritningar

Senast ändrad: 2018-10-30 14:42