Så här söker du bygglov och gör teknisk anmälan

Du kan ansöka om bygglov, marklov och rivningslov eller göra en teknisk anmälan via e-tjänst eller med ansökningsblanketter.

Ansök via e-post

När du ansöker eller anmäler via e-post skickar du in blankett och övriga handlingar till sbk.nyansokan@malmo.se.
Ange fastighetsbeteckningen i e-postens ämnesrad. Fyll i blanketten, skriv ut och underteckna den. Scanna därefter in den och skicka tillsammans med övriga handlingar. 

Blanketterna Ansökan om Bygglov – Marklov – Rivningslov samt Anmälan för ej bygglovpliktig åtgärd finns att ladda ned malmo.se/sjalvservice.

Till malmo.se/sjalvservice

Skicka in handlingarna som separata pdf-filer i originalstorlek. Ritningar kan även skickas in i dwg-format. Upplösningskvalitén ska vara minst 400 dpi. Ritningar måste ha en måttangivelse eller skalstock för att kunna granskas digitalt.

Namnge pdf/dwg-ritningsfilen så att den stämmer överens med innehållet. Till exempel: "A003_fasader.pdf".

Bifoga en handlingsförteckning över alla ritningar och övriga dokument som ingår i din ansökan.

Ansök via Mittbygge

På e-tjänsten Mittbygge kan du ansöka om olika typer av lov och göra teknisk anmälan. Du kan också följa ditt ärende under handläggningstiden. Alla handlingar som ska ingå i din ansökan skickas in via e-tjänsten. Mittbygge kräver en inloggning med e-legitimation.

Till e-tjänsten Mittbygge

Ansök i pappersform

Om du inte vill skicka in din ansökan digitalt så kan du skicka eller lämna in den till vår kunddisk. 

Blanketterna Ansökan om Bygglov – Marklov – Rivningslov samt Anmälan för ej bygglovpliktig åtgärd finns att ladda ned från malmo.se/sjalvservice. Blanketterna kan också hämtas i kunddisken. 

Till malmo.se/sjalvservice

Komplettera med de ritningar som behövs för att ärendet ska kunna handläggas. Vilka ritningar och andra handlingar som krävs beror på vilken typ av åtgärd det gäller. I våra checklistor kan du se vad som krävs för just din åtgärd.

Till Detta ska du lämna in

Skicka din ansökan eller anmälan till: Stadsbyggnadskontoret, 205 80 Malmö.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-08 15:22