Ansök om nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är en handling som tas fram i samband med ny- eller ombyggnationer och är en del av underlaget vid ansökan om bygglov. 

Malmö stad har två olika typer av nybyggnadskartor:

Normal nybyggnadskarta

Kartan innehåller byggnader, fastighetsgränser, fastighetens mått, höjd mot angränsande gata, plangränser, planbestämmelser, övriga detaljplaner från primärkartan och anslutningspunkter för vatten- och avlopp (VA).

Förenklad nybyggnadskarta

Kartan innehåller byggnader, fastighets- och plangränser, planbestämmelser, illustrationslinje 4.5 m och övriga objekt från primärkartan. Förenklad nybyggnadskarta används när vatten och avlopp inte ska anslutas till fastigheten.

Leveranstid för normal nybyggnadskarta är sex veckor och för förenklad nybyggnadskarta två veckor.

Observera att nybyggnadskarta är till för att söka bygglov och bör inte användas till detaljprojektering. Den är också en myndighetsutövning och får inte ändras av sökande utan endast kompletteras med det man söker lov för.

Vad kostar det?

Avgiften varierar beroende på vilken typ av nybyggnadskarta det gäller och hur stor fastigheten är. Avgifterna baseras på "Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet".

Till Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet (pdf, 318.9 kB)

Ansökan om nybyggnadskarta

Du gör din ansökan genom att fylla i blanketten ”Beställning av nybyggnadskarta"

Skicka din ansökan till: 
Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö

Nybyggnadskartan ska inte vara äldre än två år vid bygglovsansökan eller bygganmälan. Nybyggnadskartan som inte är äldre än fem år kan revideras till en revideringskostnad.

Bifoga gärna skiss på nya byggnadens ungefärliga placering. Det underlättar vårt arbete. Nybyggnadskartan finns inte färdig, vi tar fram den vid varje beställning. Kartan bör beställas i god tid, ca en månad, innan bygglovsansökan.

Undrar du över något?

Kontakta stadsbyggnadskontorets kunddisk.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-24 10:28