Behöver du ritningsunderlag?

Du kan vända dig till stadsbyggnadskontorets arkiv om du behöver  bygglovsritningar eller information om kartor.

I arkivet finns handlingar från början av 1860-talet och framåt. Förutom bygglovsritningar finns information om tomtmätningar, nybyggnadskartor, kommunala lantmäteriets förrättningsakter och historiska kartor. Här finns även detaljplaner med tillhörande underlag och planbeskrivning.

I arkivet finns bland annat följande typer av ritningar:  

  • Arkitektritningar
  • Ventilationsritningar
  • Konstruktionsritningar
  • Vatten- och avloppsritningar

Besök oss

Vi rekommenderar ett personligt besök i arkivet. På en del fastigheter finns det många bygglov registrerade och varje ärende kan innehålla många ritningar. Vårt digitala ritningsprogram når du från vår kunddisk. Därifrån kan du maila inskannade ritningar till dig själv.

Kostnader

Utskrifter kostar 50 eller 80 kr/styck beroende på ursprunglig storlek. För textdokument tar vi betalt enligt avgiftsförordningen, det vill säga 9 kopior gratis, den 10:e kostar 50 kr och för följande är det 2 kr per kopia. För att skapa digitala kopior från handlingar som inte är inskannade tar vi samma kostnad som ovan samt 40 kr för usb. Ett eget usb i obruten förpackning går bra att använda.

Maila din beställning

Om du inte har möjlighet att komma under våra öppettider så kan du göra en beställning på sbk.arkiv@malmo.se. Kostnaden för kopior är samma som ovan plus en beställningsavgift. För att vi ska kunna hjälpa dig är det viktigt att vi får så noggranna beskrivningar som möjligt på det du vill beställa. Glöm inte att ange leveransadress, eventuell fakturaadress samt organisationsnummer om det finns. Vi har en veckas handläggningstid men tar beställningar så fort vi kan.

Skicka beställning till sbk.arkiv@malmo.se

Malmö stadsatlas

På vår kartsida Malmö stadsatlas kan du till exempel hitta fastighetsbeteckningar och antagna detaljplaner.

Till Malmö stadsatlas

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-21 11:34