Studentbostäder

I dag finns det cirka 2 200 studentbostäder i Malmö. Det finns inget campus, bostäderna ligger istället utspridda i staden – från Västra Hamnen i väster till Rosengård i öster. Här i Malmö är studenter en naturlig del av staden.

Genom den kommunala bostadsförmedlingen Boplats Syd kan du söka studentlägenheter från MKB, Rikshem, Malmö Studenthus och Prime Living. Det kostar 300 kr/år att vara medlem i Boplats Syd och det tar mellan 1-6 månader att få en studentlägenhet (beroende på utbud och läge).

Ett antal mindre aktörer förmedlar sina studentbostäder själva. I Studentbostadsguiden kan du läsa om hur du ska gå till väga för att ansöka om en studentbostad hos dem. Där hittar du också mer detaljerad information om de olika studentbostadshusen.

Genom de olika lärosätena i regionen kan du också hitta information om hur du som student söker bostad:

Malmö högskola
Lunds universitet
SLU Alnarp

Senast ändrad: 2019-02-18 08:43