Flygfoto

Flygfoto finns över hela kommunen. Flygfotona används som underlag för planarbete, informationsbroschyrer eller i utredningar.

Nyfotografering av kommunen sker vart annat år. Över kommunen finns också fotograferat s.k. snedbilder i perspektiv.

Är du intresserad av en fotokarta? En fotokarta är en flygbild som omprojicerats (korrigerats) för att få en enhetlig skala och sedan anpassats till samma koordinat-system som övriga kartor i kommunen.

Fotokartan kan tjäna som bakgrund för att visa annan kartinformation som fastighetsgränser, byggnader, ledningar, etc.

Sök flygfoto!

I stadsatlasen kan du titta på ortofoton och snedbilder  över staden.

Senast ändrad: 2019-02-14 16:03