Koordinat- & höjdsystem

Malmö stad har ett heltäckande stomnät i plan och ett i höjd. Stomnätet består av ca 6500 polygonpunkter i plan samt 1100 fixar i höjd med noggrannhet enligt HMK.

Malmö stad gick 2008 över till det nationella plana referenssystemet Sweref 99 med projektionen 13:30. Projektionen är 13°30¨ öster om Greenwich till skillnad från Sweref 99 TM som ligger 15°00¨ öster om Greenwich.

Malmö stad har från och med 2011-01-01 övergått till det nationella höjdsystemet RH2000.

Viktigt att tänka på att projekt fortfarande kan ligga kvar i de gamla koordinatsystemen.   

Sambandet mellan Malmö lokala höjdsystem och RH 2000 är:
1 meter i Malmö lokala = 0.951 meter i RH 2000
1 meter i RH 2000 = 1.049 meter i Malmö lokala

Transformationssambandet mellan Malmö lokala plansystem och Sweref 99 13:30 kräver restfelsinterpolering och bör göras av Malmö stadsbyggnadskontor.

Transformationssamband mellan nationella och globala koordinatsystem finns.

För mer information om höjdsystem, ladda ned broschyren "Malmö tar ny höjd" (pdf, 1 MB).

Vill du beställa polygonpunkter eller höjdfixar?

Befintliga polygonpunkter och höjdfixar redovisas i en digital stomnätskarta.

Klicka på knappen "Visa karta" för att komma till kartan. I kartan kan polygonpunkter resp höjdfixar tändas och släckas med knappen "Visa mer..."

Mot en kostnad (framtagning 291 kr + 349 kr/punkt), kan information om punkter beställas genom att fylla i formuläret nedan. Pris exkl moms.

Om höjd önskas är det en höjdfix som måste beställas. Höjder ges ej ut på polygonpunkter!

Vid frågor, kontakta sbk.sma@malmo.se alt 040-34 24 35.

Senast ändrad: 2019-01-21 08:27