Flygfoto

Flygfoto finns över hela kommunen. Flygfotona används som underlag för planarbete, informationsbroschyrer eller i utredningar.

Nyfotografering av kommunen sker vart annat år. Över kommunen finns också fotograferat s.k. snedbilder i perspektiv.

Är du intresserad av en fotokarta? En fotokarta är en flygbild som omprojicerats (korrigerats) för att få en enhetlig skala och sedan anpassats till samma koordinat-system som övriga kartor i kommunen.

Fotokartan kan tjäna som bakgrund för att visa annan kartinformation som fastighetsgränser, byggnader, ledningar, etc.

Sök flygfoto!

I stadsatlasen kan du titta på ortofoton och snedbilder  över staden.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-22 08:47