Geografiskt informationssystem (GIS)

Geografiskt informationssystem, GIS används bl.a. för analys och presentation av geografisk information. I GIS-tillämpningar kan  kartdata förenas med administrativ data.

Exempel på GIS-tillämpningar är:

  • Presentation av geografisk information
  • Statistik bearbetning
  • Analyser
  • Transportplanering
  • Simulering
  • Affärsgrafik
  • Temakartor

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2014-10-01 18:14