Kartprodukter

Här hittar du information om olika kartprodukter såsom fastighetskarta primärkarta, specialprodukter och stadskarta.

Alla kartprodukterna är kommuntäckande och kan levereras i olika digitala format eller som tryckt produkt.

De olika kartprodukterna kan beställas mot avgift enligt gällande taxa.

Vill du söka information via en interaktiv karta?

Med hjälp av våra webbkartor kan du söka efter adresser och platser i Malmö eller information om t.ex. förskolor, idrottsanläggningar och befolkningsstatistik.

Är du intresserad av historiska kartor?

I ritnings- och kartarkivets samling av historiska kartor finns t.ex. stadskartor, utgångna stadsplaner och äldre tomtmätningar.
   
Sök historisk karta

Besök ritnings- och kartarkivet

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-03-03 13:32