Koordinat- & höjdsystem

Malmö stad har ett heltäckande stomnät i plan och ett i höjd. Stomnätet består av ca 6500 polygonpunkter i plan samt 1100 fixar i höjd med noggrannhet enligt HMK.

Malmö stad gick 2008 över till det nationella plana referenssystemet Sweref 99 med projektionen 13:30. Projektionen är 13°30¨ öster om Greenwich till skillnad från Sweref 99 TM som ligger 15°00¨ öster om Greenwich.

Malmö stad har från och med 2011-01-01 övergått till det nationella höjdsystemet RH2000.

Viktigt att tänka på att projekt fortfarande kan ligga kvar i de gamla koordinatsystemen.   

Sambandet mellan Malmö lokala höjdsystem och RH 2000 är:
1 meter i Malmö lokala = 0.951 meter i RH 2000
1 meter i RH 2000 = 1.049 meter i Malmö lokala

Transformationssambandet mellan Malmö lokala plansystem och Sweref 99 13:30 kräver restfelsinterpolering och bör göras av Malmö stadsbyggnadskontor.

Transformationssamband mellan nationella och globala koordinatsystem finns.

För mer information om höjdsystem, ladda ned broschyren "Malmö tar ny höjd".

Vill du beställa polygonpunkter eller höjdfixar?

Befintliga polygonpunkter och höjdfixar redovisas i en digital stomnätskarta.

Klicka på knappen "Visa karta" för att komma till kartan. I kartan kan polygonpunkter resp höjdfixar tändas och släckas med knappen "Visa mer..."

Mot en kostnad (framtagning 267 kr + 320 kr/punkt med mängdreducering), kan information om punkter beställas genom att fylla i formuläret nedan. Pris exkl moms.

Om höjd önskas är det en höjdfix som måste beställas. Höjder ges ej ut på polygonpunkter!

Vid frågor, kontakta sbk.sma@malmo.se alt 040-34 24 35.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-02-25 10:40