Lantmäterimyndigheten

Ortofoto

Lantmäterimyndigheten Malmö stad hjälper dig att bilda och ändra fastigheter inom Malmö kommun. Förändringar av fastighetsindelningen sker genom lantmäteriförrättning. Myndigheten ansvarar även för att uppgifter om fastigheter inom kommunen är aktuella i fastighetsregistret. Lantmäteri-myndigheten Malmö stad är en självständig myndighet.
    

Nu kan du ansöka om
lantmäteriförrättning digitalt!
Läs mer här.

       

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-22 08:49