Ansök digitalt om lantmäteriförrättning

Från och med den 12:e september tar lantmäterimyndigheterna emot elektroniska ansökningar om lantmäteriförrättning via en nyutvecklad e-tjänst.

 I tjänsten kan du se ditt eventuella egna fastighetsinnehav eller söka information om andra fastigheter för att kunna göra en så korrekt ansökan som möjligt. Till hjälp finns en karttjänst som visar fastighetsgränser och mät- och ritmöjligheter för att illustrera önskemål på bästa sätt.

Inloggning, signering av ansökan och vidimering av eventuella bifogade handlingar sker med hjälp av e-legitimation.

Tänk på att vara noggrann med dina kontaktuppgifter

Ett stort arbete har lagts ner för att förenkla språket och förklara begrepp som förekommer under en lantmäteriförrättning. Vi har även försökt att i text förklara vad som faktiskt underlättar och effektiviserar vår hantering av ärendet, t.ex. vikten av noggranna kontaktuppgifter. Det har varit en avvägning av frivillighet, tvingande uppgifter och validering för att hålla ansökanförfarandet hyfsat enkel men ändå korrekt.

Den första versionen av tjänsten kommer i första hand vara inriktad för privatpersoner som ansöker om åtgärderna avstyckning, fastighetsreglering, klyvning och sammanläggning. I framtida versioner avser vi att införa stöd för elektroniska kompletteringar efter att ansökan tagits emot av Lantmäterimyndigheten. Vi planerar även att införa fler informationslager i karttjänsten med t ex fornlämningar, planinformation, bestämmelser och rättigheter som kan påverka ditt önskemål om fastigheten.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-09-11 14:15