Mätningstjänster

Här hittar du information om stadens mätningsverksamhet som är ett serviceorgan för kommunens förvaltningar och för den privata bygg- och anläggningsverksamheten.

Mätning och beräkning utföres i samråd med beställare enligt HMK:s anvisningar för bygg-, anläggnings- och kartprojekt.

Exempel på våra mätningstjänster:

 • Utsättning
 • Lägeskontroll
 • Kartläggning
 • Koordinatberäkning
 • Stomnät, byggnät
 • Avvägning, sättningskontroll
 • Ledningsredovisning
 • Relationsritning
 • Industrimätning
 • GPS-mätning
 • Projekteringsmätning, bygg och anläggning

Hämta blankett

Blanketten Beställning av Mätningstjänster finns att ladda ned från malmo.se/sjalvservice. Ansökan/anmälan skickas till: Stadsbyggnadskontoret, 205 80 Malmö

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-08 15:40