Anmäl misstänkt matförgiftning

Miljöförvaltningen utför kontroller i samband med klagomål och misstänkta matförgiftningar. Vid misstänkta matförgiftningar kontrolleras bland annat personalhygien, rengöring och hantering av livsmedel i verksamheten (till exempel temperaturer). I de flesta fall tas även prover på den typ av livsmedel som anmälaren uppgett att den eller de har ätit. Vår kontroll gäller verksamheter i Malmö.

Enligt lagstiftningen är alla livsmedelsföretag skyldiga att se till att personalen har tillräckliga kunskaper om livsmedelshygien och att företaget har rutiner som säkerställer att den mat som säljs är säker att äta.

Misstänkta matförgiftningar

Misstänker du att du har blivit matförgiftad när du ätit ute i Malmö bör du snarast kontakta oss och göra en anmälan. Ju tidigare vi får din anmälan desto större möjligheter har vi att utreda vad som har hänt.

Vi behöver veta:

  • var måltiden ägde rum, datum och tid      
  • vad måltiden bestod av (inklusive dryck)       
  • hur många som åt och hur många som blev sjuka       
  • tidpunkt för insjuknandet        
  • symptom        
  • vad du ätit det senaste dygnet samt om du den senaste veckan ätit särskilt känslig mat (till exempel ostron och rå köttfärs)       
  • om läkare har kontaktats.

Här anmäler du

Klicka här för att anmäla en misstänkt matförgiftning direkt på webben.

Om anmälan görs snabbt kan det hindra andra från att bli sjuka. Därför är det viktigt att alltid höra av sig, och att göra det så snabbt som möjligt, om du misstänker att du blivit matförgiftad. Cirka 60 fall av misstänkt matförgiftning anmäls till oss varje år. Mörkertalet är förmodligen stort.     

Klagomål

Om du har klagomål på livsmedelshanteringen i en butik eller restaurang så gör vi en utredning. Det är också bra om du vänder dig direkt till företaget. Om du har köpt en vara som är dålig, kontakta i första hand butiken eller tillverkaren. Om du vill lämna klagomålet till miljöförvaltningen är det bra att vara så specifik som möjligt, till exempel varför du inte är nöjd, namnet på varan, tillverkare, datum och eventuellt löpnummer/batchnummer.

Senast ändrad: 2019-02-22 12:55