Information om livsmedel

När du som konsument ska bilda dig en uppfattning om en varas kvalitet, är informationen mycket viktig. Speciellt viktigt är detta för allergiker, som måste kunna lita på uppgifterna om vad en vara eller en maträtt innehåller.

Det är alltid företagaren som ansvarar för att de varor som säljs är korrekt märkta.

Detta ska finnas med på förpackade livsmedel

 • Varans beteckning
 • Ingrediensförteckning (ingredienser som kan orsaka allergi eller intolerans det vill säga om en produkt innehåller till exempel nötter som kan vara allergiframkallande, ska detta vara väl synligt på förpackningen). Allergener ska vara markerade. Mer om allergener
 • Mängd av vissa ingredienser eller kategorier av ingredienser
 • Nettokvantitet
 • Datummärkning (bäst-före dag eller sista förbrukningsdag) 
 • Anvisningar för förvaring eller användning
 • Namn eller firmanamn, adress, telefonnummer till företagare i vars namn livsmedlet saluförs eller importör
 • Ursprung
 • Bruksanvisning
 • Verklig alkoholhalt
 • Märkningen ska vara på svenska
 • Livsmedelsinformationen får inte vara vilseledande (artikel 7 i förordning (EG) nr 1169/2011).
 • Reglerna kring märkning och information av livsmedel är omfattande. Läs mer på Livsmedelsverkets sidor
 • Sedan den 13 december 2014 har regler för märkning av oförpackade livsmedel tillkommit, som gäller till exempel information på restauranger och vid försäljning över disk. Du har som konsument till exempel rätt att veta om maträtten innehåller allergener.

Senast ändrad: 2018-06-21 10:30