Publicerad 2016-01-13 08:13

Senast uppdaterad 2016-05-26 16:03

Resultat klart av julbordskoll

Foto: Colourbox

Miljöförvaltningen gjorde livsmedelskontroller på restauranger i Malmö i slutet av året. Det som kontrollerades var bland annat att maten på julbordsbufféerna inte innehöll listerabakterier och att det som serverades kallt verkligen var kallt och att den varma maten höll rätt värmetemperatur.

I slutet av november och i december kontrollerade miljöförvaltningen 31 restauranger i Malmö. Av dessa hade 24 stycken (77 procent) så kallade avvikelser, det vill säga brister. Men endast nio restauranger hade bristfälliga rutiner som var direkt kopplade till julbordshantering. På de 31 restauranger som kontrollerades konstaterade miljöförvaltningen avvikelser som krävde uppföljning med extra kontroll hos endast tre verksamheter.

Bristerna gällde till exempel olämplig/bristfällig förvaring och att livsmedel inte är separerade som de ska ska, att temperaturerna inte var rätt på bufféerna och att det är slitet i lokalerna, till exempel trasiga klinker på golv med mera. Läs mer