Publicerad 2016-02-08 15:53

Senast uppdaterad 2017-04-24 13:48

Rapport - fördelar med tillagningskök

Foto: Colourbox

85 procent av kontrollerade förskole- och skolverksamheter i Malmö tillagar sin mat på plats. Miljöförvaltningen ser möjlighet för de som är mottatningskök att på sikt också bli tillagningskök.


Miljöförvaltningen gjorde under 2015 oanmälda kontroller på skolor och förskolor i Malmö där de antingen tillagar mat från grunden (tillagningskök) eller tar emot varm mat från ett externt kök (mottagningskök). Merparten av förskole- och skölköken är tillagningskök i Malmö. Av 502 kontrollerade verksamheterna var 77 mottagningskök. Kontrollen omfattade både privata och kommunala verksamheter.

Syftet med kontrollen var att göra en inventering och bedömning av förskolornas och skolornas möjlighet till omvandling av mottagningskök till tillagningskök. Utöver miljöförvaltningens ansvar att som myndighet kontrollera hygienförhållanden i verksamheterna ska avdelningen för livsmedelskontroll, enligt målet om minskad klimatpåverkan, också bidra till ökad kunskap om minskat matsvinn och bättre matkvalitet.

Miljöförvaltningen ser positivt på att så stor andel som 85 procent av verksamheterna redan idag är tillagningskök, men skulle gärna se att fler förskole- och skolverksamheter valde att gå över till egen tillagning. En stor andel av mottagningsköken saknar förvisso idag möjligheter att gå över till tillagning, men vid framtida renoveringar och ombyggnationer kan även dessa få möjligheter till utökad tillagning.

Läs rapporten från kontrollen här.