Publicerad 2016-06-13 16:09

Senast uppdaterad 2016-06-14 16:47

Har köken koll på specialkost?

Foto: Colourbox

Miljöförvaltningen har under mars och april i år gjort kontroller på 202 av Malmös skolor och förskolor och tittat särskilt på deras hantering av specialkost. De brister som konstaterades var att specialkosten inte förvaras och hanteras separerat från den andra kosten.

Bakgrund

I Malmö serveras ungefär 3 900 portioner specialkost dagligen. Specialkost tillagas oftast på plats i skolor och förskolor, alternativt levereras specialkosten från andra verksamheter som restauranger med catering. För att tillaga specialkost krävs ett kök med rätt förutsättningar och personal med rätt kompetens.

Kontroller våren 2016

Miljöförvaltningen har under april och mars 2016 utfört 202 kontroller på skolor och förskolor med fokus på specialkosthantering. Kontrollen omfattande även provtagning i mindre skala av mjölkfri specialkost. Ett liknande projekt utfördes 2014 och årets kontroller var en fortsättning och uppföljning av den kontrollen. Jämfört med förrförra året, har avvikelser ökat med sju procent.

Specialkosten förvaras inte separat i tillräcklig utsträckning

Flertalet av avvikelser konstaterades vid råvaruhantering, vilket innebär att verksamheterna hade bristfällig separering av råvaror avsedda för specialkost respektive normalkost. Av de åtta verksamheter som omfattades av provtagning av mjölkfri specialkost, gjordes fynd av mjölkprotein i en påstådd mjölkfri rätt.

Miljöförvaltningen har följt upp varje konstaterad avvikelse och verksamheterna har uppmärksammats på riskerna. Att avvikelser konstateras inom specialkosthanteringen tyder på otillräcklig kompetens hos personal eller rutinerna inte följs.

Incident med fel serverad specialkost

Utöver den planerade kontrollen, utreddes en specialkostrelaterad incident där en elev fick fel specialkost. Incidenten kartlades och resulterade i ändrade rutiner för berörda verksamheter samt ett nytt kontrollfokus för fortsatt kontroll.

Det statistiska underlaget är litet, men miljöförvaltningen ser allvarligt på att specialkost serveras som inte är fri från den aktuella allergenen.

Rapporten (pdf, 501.6 kB)