Om livsmedelskontroll

Miljöförvaltningen kontrollerar regelbundet livsmedelsanläggningar i Malmö — alltifrån minsta kvartersbutik till stora industrier. Syftet med kontrollerna är att se till att all mat som säljs är säker att äta. Ansvaret för att maten är säker ligger dock alltid på verksamhetsutövaren.

Hur ofta utför vi kontroller?

Livsmedelsverksamheterna har en kontrolltid från miljöförvaltningen som varierar mellan två och 32 timmar per år. Hur ofta vi kontrollerar en livsmedelsverksamhet beror på vilken risk som förknippas med verksamheten. Bedömningen görs utifrån vad verksamheterna har för livsmedelshantering, hur många portioner livsmedelsverksamheten tillagar och om verksamheten serverar känsliga personer och grupper.

Miljöförvaltningen gör även en bedömning utifrån tidigare kontrollresultat. En verksamhet som sköter sin verksamhet på ett mycket gott sätt kan få minskad kontrolltid och de verksamheter som missköter sig får ökad kontrolltid. På så sätt lägger vi ned mest tid på de verksamheter där det verkligen behövs.

Hur går kontrollen till?

Kontrollerna hos en verksamheter är i de flesta fall oanmälda.

I samband med kontroll av livsmedelslokaler kollas till exempel rengöring, att där inte finns spår av skadedjur och att det finns tvål och engångshanddukar. Temperaturer kontrolleras så att dessa är bra: att det är tillräckligt varmt där det ska vara varmt och tillräckligt kall där till exempel kylvaror förvaras. Miljöförvaltningen kollar även märkning av produkter och att det som står på menyn verkligen är det som serveras. Livsmedelsinspektörerna diskuterar med verksamheten om företagets rutiner, hur företaget säkerställer att den mat serveras och säljs är säker att äta.

Efter kontrollen görs en bedömning av eventuella fel, så kallade avvikelser.  Livsmedelsföretagaren måste åtgärda bristerna och efter det gör miljöförvaltningens livsmedelskontroll en ny kontroll. 

Om inspektören vid en kontroll gör bedömningen att det finns risk för människors hälsa, kan hela eller delar av verksamheten stängas. Detta är dock inte speciellt vanligt.

Senast ändrad: 2018-12-14 09:52