Frågor och svar

Jag har ätit på restaurang och blivit sjuk. Vem ska jag vända mig till?
Om du misstänker att du har blivit matförgiftad efter att ha ätit i Malmö kan du använda miljöförvaltningens webbformulär för att anmäla en misstänkt matförgiftning. Du kan även göra en anmälan genom att ringa vår servicetelefon vardagar klockan 9 till 12, telefon 040-34 20 42. Läs mer om matförgiftningar.

Får man sälja produkter efter det att bäst före-datum eller sista förbrukningsdag har passerat?
Livsmedel märkta med bäst före-dag får säljas även efter att datumet har passerats. Det är säljarens ansvar att produkten är av fullgod kvalitet. Sista förbrukningsdag används för känsliga livsmedel såsom köttfärs. De får inte säljas efter att sista förbrukningsdagen har passerats.

Jag har köpt en matvara som det är fel på, vart ska jag vända mig?
Prata först med den person som ansvarar för butiken där du har köpt varan. Om du önskar lämna en anmälan kan du ringa miljöförvaltningens servicetelefon, 040-34 20 42 (vardagar 9-12).

Får jag ta med min hund till restaurangen?
Om hundar får vistas i serveringsdelen av en restaurang avgörs, ur livsmedelshygienisk synpunkt, först och främst av företagaren. Om det går bra eller inte beror bland annat på serveringens utformning och placering i förhållande till köket.

Om hundar tillåts kan lämpligheten av detta komma att kontrolleras i samband med livsmedelskontroll på verksamheten. Det inspektören då tar ställning till är om det finns risk för att livsmedel kan kontamineras på ett sådant sätt att det medför osäkra livsmedel.

Observera att restaurangägaren har all rätt att säga nej till att hunden tas in i serveringslokalen - utan att livsmedelslagstiftningen blandas in. Det kan till exempel vara problem för allergiker om djuren tillåts i lokalen.

Enligt EG-förordning 852/2004 (bilaga II) är livsmedelsföretagare skyldiga att ha rutiner för att förhindra att djur inte vistas i kök eller andra utrymmen där mat hanteras. Enligt Livsmedelsverkets vägledning om hygien är det heller inte lämpligt att ha djur på andra platser av hygienisk betydelse, till exempel diskrum eller omklädningsrum.

Det är normalt sett inte tillåtet att tillhandahålla vattenskål eller matskål till hundar på uteserveringar.


Fler vanliga frågor & svar om magsjuka
Fler vanliga frågor om vad som kontrolleras
Fler vanliga frågor om matfusk

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2015-02-27 14:26