Var rädd om dina textilier

Släng aldrig dina kläder i soporna! Det är bäst för miljön att återanvända kläder genom att sy om, ge bort, eller sälja dem på second hand. När dina kläder är utslitna kan du lämna dem till textilåtervinning.

Endast en liten del av den textil som skulle kunna återvinnas går till materialåtervinning idag trots att miljövinsten är stor jämfört med förbränning. Malmö stad deltar tillsammans med bland annat Sysav och IVL i ett projekt för automatiserad sortering av textil för materialåtervinning (SIPTex). Idag finns ingen fungerande automatiserad sortering men det är en förutsättning för att man effektivt och med hög precision skall kunna sortera och leverera material i tillräcklig kvantitet och kvalitet till kemisk textilåtervinning. Textilierna som sorteras matchas sedan mot potentiella kunders behov genom en aktiv aktörsdialog med både återvinnings- och mode-/textilföretag. Under 2017 kommer Sysav att samla in textil som går till SIPTex-projektet på återvinningscentralerna i Bunkeflo och Norra hamnen.

Här finns insamling av kläder och tyg:                                                          Bunkeflo på Gottorpsvägen 52                                                                           Norra Hamnen på Bjurögatan 20

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-09-01 15:29