Konstnärsfärg. Foto Colourbox

Kadmium

Kadmium är ett grundämne och en tungmetall som inte bryts ner i miljön. Kadmium förekommer naturligt i berggrunden.

Kadmium är ett grundämne och en metall som bland annat kan finnas i äldre plastföremål och elektronik. Den största exponeringen av kadmium sker genom maten vi äter. Liksom bly lagras kadmium i skelettet men även i njurarna och kan på lång sikt ge benskörhet, njurskador och orsaka cancer.

Tungmetaller som kadmium kan också finnas i konstnärsfärger, laddningsbara batterier och bly i smycken och knappar. Kadmium är ett grundämne som finns naturligt i alla jordar. Kadmium tillförs också till åkermarken framför allt genom luftföroreningar och genom användning av handelsgödsel som kan vara förorenat med kadmium. Andra källor är rötslam och stallgödsel.

Om färger med namnen "hue", "sub" eller "imit" används, då vet du att färgen är fri från kadmium.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-12-29 13:26