Biltvätt

När du tvättar bilen bildas spillvatten som innehåller tungmetaller och olja. Tvätta därför inte bilen på hårda ytor, som asfalt - på garageuppfarter eller parkeringsplatser. Smutsigt tvättvatten rinner då rakt ner i dag- och spillvattenbrunnar och sedan går det orenat ut i våra vattendrag.

När du tvättar bilen direkt på gatan betyder det att tungmetaller som kadmium, bly, nickel, krom, zink och oljerester följer med vattnet för att till slut hamna orenat i naturen. Det är miljön som drabbas och i förlängningen både människor och djur. Varken fiskar, skaldjur, vattenlevande växer eller människor mår bra av att vistas i vatten där det finns rester från utsläppen som biltvätten medför. Läs mer

Senast ändrad: 2018-01-25 15:46