Biltvätt

När du tvättar bilen bildas spillvatten som innehåller tungmetaller och olja. Tvätta därför inte bilen på hårda ytor, som asfalt - på garageuppfarter eller parkeringsplatser. Smutsigt tvättvatten rinner då rakt ner i dag- och spillvattenbrunnar och sedan går det orenat ut i våra vattendrag.

När du tvättar bilen direkt på gatan betyder det att tungmetaller som kadmium, bly, nickel, krom, zink och oljerester följer med vattnet för att till slut hamna orenat i naturen. Det är miljön som drabbas och i förlängningen både människor och djur. Varken fiskar, skaldjur, vattenlevande växer eller människor mår bra av att vistas i vatten där det finns rester från utsläppen som biltvätten medför. Läs mer

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-25 15:46