Hygien & kosmetika

Många kosmetiska och hygieniska produkter innehåller kemikalier som kan vara skadliga för kroppen och miljön.
Tänk därför efter innan du handlar.

  • Kosmetiska och hygieniska produkter, som till exempel schampo, tvål och skumbad innehåller tensider som löser smuts och fett, men som också torkar ut huden.
  • Schampo, tvål, skumbad, våtservetter, hudkrämer och smink kan innehålla färgämnen, parfym och konserveringsmedel. Dessa kan ibland ge allergier och vara miljöfarliga.
  • Hårfärgningsmedel innehåller starka kemikalier som i vissa fall kan ge allergiska reaktioner och till och med vara giftiga.
  • Solskyddskrämer kan innehålla både miljöfarliga och hormonstörande substanser.

Ju fler hygieniska och kosmetiska produkter vi använder på kroppen, desto fler kemikalier utsätter vi oss för. Huden är kroppens största organ och ett viktigt skydd. Kemikalier kan trots detta ta sig igenom huden och tas upp direkt i blodet eller cellerna, särskilt om huden är torr och spröd.

Barn påverkas också lättare av kemikalier än vuxna, eftersom barnets hud är tunnare och kroppen mindre. Större delen av de produkter vi använder hamnar förr eller senare i avloppet när vi duschar och tvättar våra kläder.

De ämnen som inte bryts ner och renas i reningsverken, hamnar till slut i vattendragen, där de ofta kan orsaka skada på vattenlevande organismer. Reningsverken är inte konstruerade för att ta om hand alla typer av kemikalier.

På förpackningen ska alla ämnen i produkten vara listade. Det som står först på listan finns det mest av i produkten. Om det på grund av förpackningens storlek eller form inte är möjligt att få plats med innehållsförteckning, ska den finnas på en bifogad folder eller etikett. På förpackningen ska också användningsområde stå (vad produkten används
till), och eventuella försiktighetsåtgärder (att den exempelvis inte får användas till barn under 5 år) och hållbarhetstiden (som dock kan bytas ut till en symbol - en ask med till exempel "12 mån" betyder att hållbarhetstiden är 12 månader från det att förpackningen öppnats). 

Du ska alltid kunna få denna information direkt i butiken. Fråga personalen om informationen inte finns i anslutning till produkten.

Råd vid inköp av kosmetiska produkter

  • Tänk igenom om du eller ditt barn verkligen behöver produkten
  • Kontrollera att produkten har en innehållsförteckning
  • Kontrollera om produkten innehåller miljöfarliga ämnen eller ämnen som du kan vara överkänslig mot, till exempel parfym, färgämnen eller konserveringsmedel
  • Välj gärna miljö- och/eller allergimärkta produkter, t ex:  Svanen (Det officiella nordiska miljömärket), Bra miljöval (Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning) eller Astma- och allergiförbundet.

Lagar och tillsyn

Miljöbalken och Läkemedelsverkets föreskrifter reglerar vad som gäller för kosmetiska och hygieniska produkter. Miljöförvaltningen har tillsammans med Läkemedelsverket tillsynen över tillverkare och importörer av produkterna.

Dessutom har miljöförvaltningen tillsyn över produkterna säljs i detaljhandeln.

Senast ändrad: 2018-01-30 10:08