Var med och delta!

Vill du engagera dig och på olika sätt bidra till en bättre miljö och utveckling av Malmö? Här är några tips.

Demokratiska processer bidrar till en hållbar livsstil. Studier visar att vara och känna sig delaktig många gånger kan leda till bättre hälsa. Här är några konkreta exempel på detta.

Miljöanslaget

Har du ett bra miljöprojekt på gång? Goda idéer som leder till en bättre miljö i Malmö? Icke vinstdrivande förskolor, skolor och ekonomiska/ ideella föreningar kan söka pengar från Malmö stads miljöanslag.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-02-04 14:35