Malmös arbete med Agenda 21

FN:s handlingsprogram Agenda 21  beskriver hur arbetet för att nå en hållbar utveckling ska drivas med fokus på delaktighet och lokalt engagerade medborgare.

1997 beslutade kommunfullmäktige att Malmö stad skulle arbeta med Agenda 21. Uppdraget gick till miljönämnden som skulle driva frågorna via miljöförvaltningen.

Agenda 21 handlar om att vara medveten om att vi måste skapa en mer hållbar utveckling och att alla bidrag behövs i arbetet. Det handlar om en helhetssyn där frågor om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet samverkar.

Malmö stad har sedan 1995 arbetat på olika sätt med att utveckla, stödja och förankra lokalt Agenda 21-arbete i Malmö. Mycket av det som Malmö stad och miljöförvaltningen arbetar med idag grundar sig på Agenda 21. Ett exempel är Miljöanslaget som stärker lokala initiativ från Malmöborna genom att ge stöd åt åtgärder och insatser som leder till en bättre miljö i Malmö.

Vad är Agenda 21?

Agenda 21 är ett handlingsprogram antaget vid FN:s konferens om miljö och utveckling i  Rio de Janerio 1992. Programmet beskriver hur arbetet för att motverka natur- och miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati ska utvecklas för att våra samhällen ska få en hållbar utveckling. En viktig strategi i arbetet är lokalt engagemang bland medborgarna. Talet 21 syftar på det tjugoförsta århundradet, det vill säga 2000-talet.


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-02-04 14:37