Hållbar konsumtion

Resursanvändningen i Malmö ska präglas av hållbarhet och långsiktighet. Det ska vara enkelt att göra hållbara val av varor, tjänster, resor och avfallshantering för såväl näringslivet och Malmöbon som i Malmö stads organisation.


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2016-08-09 12:03