Mer om Klimatsmart mat i Malmö

I Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat är målet tydligt: Växthusgaser relaterade till Malmö stads matinköp ska reduceras med 40 % från år 2002 till år 2020. Om vi ska klara det måste vi öka takten! I projektet Klimatsmart mat i Malmö arbetar Malmö stad därför med att minska klimatpåverkan från stadens matinköp.

Förskolenämnden, servicenämnden och miljönämnden har ett gemensamt uppdrag i Kommunfullmäktiges budget för 2017 att utveckla arbetet med att reducera klimatutsläppen från mat i förskolan.

Genom anslag från Naturvårdsverkets investeringsprogram Klimatklivet arbetar nu Malmö stad, via miljöförvaltningen med att reducera växthusgasutsläppen kopplade till Malmö stads matinköp genom projektet Klimatsmart i Malmö.

Mindre svinn och mer växtbaserat

Klimatsmart mat i Malmö har två huvudsakliga insatsområden: Att minska matsvinnet och att introducera mer växtbaserade menyer. Detta eftersom att det är hos dessa två källor som de största möjligheterna finns att reducera växthusgasutsläppen kopplade till maten.

Utbildning är en viktig del av projektet. Dels om varför vi ska minska klimatgasutsläppen och dels om vilka de största utsläppskällorna är. Vi kommer också att ge utbildningar om hur vi kan minska klimatgasutsläppen både med kurser om menyplanering och näringslära samt om praktisk matlagning.

Projektet kommer även att utveckla styr- och uppföljningsverktyg samt bygga upp en receptbank med goda, näringsberäknade, klimatanpassade recept anpassade för respektive verksamhet.

Både när det gäller att minska svinnet och  introducera mer växtbaserade menyer kommer det främst att handla om motiverande utbildningar riktade mot olika målgrupper inom förskola, skola, äldreomsorg och LSS.

Kontakt:

 

Olov Källgarn, Projektledare

E-post: olov.kallgarn@malmo.se

Mobil: 0733-762 346

 

Louise Dahl, Projektledare

E-post: louise.dahl@malmo.se

Mobil: 0733 295941

 

Gunilla Andersson, Projektledare

E-post: gunilla.i.andersson@malmo.se

Tel: 040-342229

Mobil: 0733-815 295

Senast ändrad: 2018-09-05 10:16