Rättvis handel i skolan

För att göra det möjligt för skolor och förskolor samt enskilda klasser att på ett enkelt och roligt sätt arbeta med frågor som rör rättvis handel och etisk konsumtion, har Malmö Fairtrade City tagit fram ett särskilt skolmaterial. I första hand är materialet avsett för grundskolan, årskurs 3-5, men det går att anpassa för både yngre och äldre elever.

Dessutom finns det möjlighet för skolor och förskolor i Malmö att bli en diplomerad skola för rättvis handel (även klasser kan diplomeras)!
Ert arbete med dessa frågor underlättar även för er att leva upp till skolans uppdrag och läroplanens mål och värdegrund.
 
I läroplanen står bland annat att:

  • Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.
  • Verksamheten ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation.
  • Genom ett miljöperspektiv ge eleverna möjligheter att både ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.
  • Genom ett internationellt perspektiv ge eleverna möjligheten att se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang för att skapa internationell solidaritet (...).

Diplom och utbildning

Vi finns som stöd i ert arbete och vill ni och har behov av det kommer vi gärna ut och besöker er klass/skola/lärarlag.
När ni uppfyllt kriterierna för att bli en Skola för rättvis handel skickar ni in er redovisning till oss, så får ni under högtidliga former ett diplom att stoltsera med och blir en viktig del av Malmö Fairtrade City.

Är ni verksamma i Malmö och vill läsa mer om hur ni blir en skola, förskola eller klass för rättvis handel? Mer information och redovisningsblankett (pdf, 304.6 kB)Malmö Fairtrade Citys skolmaterial (pdf, 7.8 MB)
Tips till lärare (pdf, 181.3 kB)Skolmaterial från Fairtrade Sverige, för alla årskurser

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-08-14 10:08