Delad energi är dubbel energi

Vi har fortsatt medel från Vinnova för att fortsätta utvecklingen i vårt projekt Delad energi är dubbel energi. Malmös hamnområde ska visa vägen för cirkulär och grön ekonomi genom industriell symbios. Vi fortsätter att utveckla arbetet från att tillvarata energiflöden mellan verksamheter till att även inkludera andra restresurser (t ex VA och avfall).

Malmös vision för industriell symbios pekar ut riktningen för vårt fortsatta arbete:

Stärkt konkurrenskraft via industriell symbios
- I Malmös hamnområde delar vi!

Malmös hamnområde är hjärtat för stadens energiproduktion och avfallshantering, här finns många stora industrier och området är i en expansiv fas. Detta skapar otroligt stora möjligheter för att planera ett hamnområde som utvecklas hållbart.

Delad energi är dubbel energi vill använda industriell symbios-konceptet som ett arbetssätt för stadsplaneringsprocesser och näringslivsutveckling i stor skala. Vi ser potential i utveckling och förverkligande av kretsloppslösningar inom industri med syfte att skapa framtida attraktiva hållbara städer.

Vi vill använda den kunskap och det nätverk som skapats för att inkludera fler flöden i staden men även fortsätta processen för att skapa en modell för resurseffektiv och cirkulär ekonomi, skalbar i andra regioner och länder. Spridning och kommersialisering av innovativa lösningar kommer att vara en central del av projektet.

Delad energi steg 3 kommer att inkludera fler av stadens restflöden såsom energi, avfall och VA. Delad energi kommer att testa, utveckla, utvärdera och investera i nya arbetsmetoder, planerings- och marknadsföringsverktyg, handelsplats för lokal delning av energi, resursplaner och deklarationer genom symbiotisk samverkan mellan innovativa aktörer inom och utom projektkonstellationen.

I projektet har vi för avsikt att jobba mot en hållbar industriell utveckling för att skapa synergier mellan industrier och verksamheter, bevara resurser, ökad tillväxt och sociala värden. Vi kommer att arbeta med förebyggande insatser för att främja cirkulära flöden och att reducera avfallsmängder samt förbättra utsorteringsgrad och renhet i avfallsflöden.

Delad Energi är Dubbel Energi använder industriell symbios som arbetsmetod och affärskoncept för att restflöden ska utnyttjas som innovativa resurser i en cirkulär ekonomi.

Du kan följa projektet och även ta del av andra relaterade nyheter på www.deladenergi.se

Logo Delad Energi är dubbel energi

Korta fakta om projektet

Projektwebb: www.deladenergi.se

Projektägare: Malmö stad

Projektpartners: E.ON, Sysav Utveckling, VA SYD, Sutainable Business Hub, WSP, Linköpings Universitet

Projekttid: Steg 3 är december 2017-november 2019.
Steg 2 var maj 2015 - augusti 2017.

Senast ändrad: 2018-05-21 14:53