Food Loop System

Idag slängs stora mängder mat i onödan! Ofta på grund av kort datum, felmärkningar, felleveranser, skönhetsfel, eller andra orsaker. Att det slängs så stora mängder mat får konsekvenser både för miljön och ekonomin, därför behöver vi hitta nya lösningar så att matsvinnet kan användas på nya sätt.

Just nu!

Inom ramarna för projektet söker vi tillsammans med stora livsmedelsaktörer kontakt med innovatörer - har du en bra idé på hur matsvinn från butiker och grossister kan undvikas eller bli till nya produkter? Kolla här!

 

I projektet fungerar vi som katalysator

Malmö stad och Sysav Utveckling arbetar här tillsammans med
livsmedelsaktörer för att hitta nya innovativa lösningar där butiker, grossister och livsmedelsindustrier kan minska sitt matsvinn. Det gör vi genom att prata med marknaden, förstå problematiken och påskynda utvecklingen. Vi vill få igång arbetssätt och samarbeten som lever vidare och dagligen hjälper modiga aktörer att minska matsvinnet även efter att projektet är slut.

Varför gör vi det här?

Varken Malmö stad eller Sysav är aktörer inom livsmedelsindustrin. Men! En minskning av matsvinnet är starkt kopplat till flera av Malmö stads miljömål. Sysav och deras delägarkommuner har dessutom en gemensam kretsloppsplan där förebyggande av avfall (som till exempel att minska matsvinn) står överst på avfallshierarkin. Alla vinner vi på att mer av maten kommer till nytta!

Korta fakta om projektet

Drivs av: Malmö stads miljöförvaltning och Sysav Utveckling AB

Projektägare: Gate 21

Projekttid: 2016-2019

Finansiering: Ingår i projektet Cleantech TIPP som delfinansieras av Interreg ÖKS (EU) 

Bild som visar samarbetspartners i projektet

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-07 11:30