Innovationstävling kan skapa matproduktion i Malmö

Malmö har som ambition att utveckla hamnområdet till att bli en förebild för hållbar utveckling inom industri- och hamnverksamhet, en oemotståndlig plats för moderna cleantechföretag. Vi deltar därför i en global innovationstävling där vi söker nya typer av lösningar för biologisk produktion. Det kan till exempel handla om nya typer av växthus, fiskodling eller kanske alger?

Information om restvärmeinnovationstävlingen

Tävlingen är inne i sin tredje och avslutande fas av tävlingen. På Climate-Kics hemsida hittar du all information om tävlingen.

Matproduktion i gränsen mellan stad och hamn

I hamnområdet uppstår det utmaningar och intressanta möjligheter ur ett vitt perspektiv; ett industriområde med en verkligt hållbar vision plus en ny spännande stadsdel som växer fram…och dessa två ska dessutom gränsa till och integrera med varandra!

Närheten till hamn och hav ger en extra dimension till både möjligheter och utmaningar - marken är värdefull. För att driva utvecklingen i området och ta tillvara på de restresurser som finns, söker vi nu en nyskapande lösning som kan appliceras i stadsdelen Nyhamnen, i den industriella delen av hamnområdet eller i gränsskiktet dem emellan.

Hamnområdet är spännande i Malmö

Området står i början av en intensiv utvecklingsfas som pågår under lång tid framöver. Här ska vi verkligen ta chansen att främja integrationen mellan stad, hamn och industri. Industri och stadskärna möts och det skapar utmanande och unika möjligheter att koppla ihop stadens verksamheter med de restvärme-, eller andra restflöden som finns tillgängligt redan idag från hamnområdet.

Hamnen i Malmö är, förutom traditionell hamnverksamhet även hjärtat för stadens energiproduktion och avfallshantering. Här hittar du även en rad andra industriella verksamheter, totalt ca 85 olika företag. Tre stora värmeproduktionsanläggningar producerar nästan all fjärrvärme till Malmö och Burlöv. En stor industrianläggning i området levererar spillvärme till fjärrvärmenätet. Sjölunda avloppsreningsverk i området är sydvästra Skånes största och hanterar dagligen stora mängder ljummet avloppsvatten.

”I Malmös hamnområde delar vi – stärkt konkurrenskraft via industriell symbios”

Så lyder Malmös vision för industriell symbios som pekar ut riktningen. Visionen ska förverkligas med hjälp av en helt nyetablerad symbiosfunktion som ska sätta Malmö ännu tydligare på kartan för urbana symbioser. 

En bild som visar olika resurser och logistik i hamnområdet i Malmö

Nyhamnen – en nära, tät, grön och funktionsblandad stadsdel

Vår nya stadsdel Nyhamnen kommer att bidra till att stärka Malmös attraktivitet både som etableringsort för näringsliv och för boende i regionen. Nyhamnen ska bidra till att uppfylla Malmös mål att vara en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar stad. Malmös identitet som kuststad stärks och vi får en lättillgänglig plats för möten mellan människor från stadens alla delar. Nyhamnens omvandling är en viktig del av att utvidga och vidareutveckla Malmös stadskärna. Närheten till centralstationen, havet, hamnen och gamla industrimiljöer tas tillvara. Fullt utbyggt rymmer Nyhamnen cirka 6 000 nya bostäder. Här finns prima kollektivtrafik och det ska också finnas möjligheter för ett varierat näringsliv med runt 13 000 sysselsatta.

 

En bild som visar olika utbyggnadsettapper i nyhamnen.

Kort fakta om projektet

Projektwebb: Climate KICs egen sida om projektet

Projektägare: Sveriges lantbruksuniversitet

Projekttid: 2016-2018

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-21 14:55