Innovationstävling om matproduktion i Malmö avgjord

Malmö har som ambition att utveckla hamnområdet till att bli en förebild för hållbar utveckling inom industri- och hamnverksamhet, en oemotståndlig plats för moderna cleantechföretag. Vi har därför deltagit i en global innovationstävling där vi sökte nya typer av lösningar för biologisk produktion.

Information om restvärmeinnovationstävlingen
Det vinnande laget Season 5

Matproduktion i gränsen mellan stad och hamn

I hamnområdet uppstår det utmaningar och intressanta möjligheter ur ett vitt perspektiv; ett industriområde med en verkligt hållbar vision plus en ny spännande stadsdel som växer fram…och dessa två ska dessutom gränsa till och integrera med varandra!

Hamnområdet är spännande i Malmö

Området står i början av en intensiv utvecklingsfas som pågår under lång tid framöver. Här ska vi verkligen ta chansen att främja integrationen mellan stad, hamn och industri. Industri och stadskärna möts och det skapar utmanande och unika möjligheter att koppla ihop stadens verksamheter med de restvärme-, eller andra restflöden som finns tillgängligt redan idag från hamnområdet.

Hamnen i Malmö är, förutom traditionell hamnverksamhet även hjärtat för stadens energiproduktion och avfallshantering. Här hittar du även en rad andra industriella verksamheter, totalt ca 85 olika företag. Tre stora värmeproduktionsanläggningar producerar nästan all fjärrvärme till Malmö och Burlöv. En stor industrianläggning i området levererar spillvärme till fjärrvärmenätet. Sjölunda avloppsreningsverk i området är sydvästra Skånes största och hanterar dagligen stora mängder ljummet avloppsvatten.

”I Malmös hamnområde delar vi – stärkt konkurrenskraft via industriell symbios”

Så lyder Malmös vision för industriell symbios som pekar ut riktningen. Visionen ska förverkligas med hjälp av en helt nyetablerad symbiosfunktion som ska sätta Malmö ännu tydligare på kartan för urbana symbioser. 

En bild som visar olika resurser och logistik i hamnområdet i Malmö

Nyhamnen – en nära, tät, grön och funktionsblandad stadsdel

Vår nya stadsdel Nyhamnen kommer att bidra till att stärka Malmös attraktivitet både som etableringsort för näringsliv och för boende i regionen. Nyhamnen ska bidra till att uppfylla Malmös mål att vara en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar stad. Malmös identitet som kuststad stärks och vi får en lättillgänglig plats för möten mellan människor från stadens alla delar. Nyhamnens omvandling är en viktig del av att utvidga och vidareutveckla Malmös stadskärna. Närheten till centralstationen, havet, hamnen och gamla industrimiljöer tas tillvara. Fullt utbyggt rymmer Nyhamnen cirka 6 000 nya bostäder. Här finns prima kollektivtrafik och det ska också finnas möjligheter för ett varierat näringsliv med runt 13 000 sysselsatta.

 

En bild som visar olika utbyggnadsettapper i nyhamnen.

Kort fakta om projektet

Projektwebb: Climate KICs egen sida om projektet

Projektägare: Sveriges lantbruksuniversitet

Projekttid: 2016-2018

Senast ändrad: 2018-10-01 09:35