Malmö i baltiskt samarbete

Tillsammans med kommuner, företag och forskningsinstitut utforskar Malmö stad möjligheterna med industriell symbios.

Logo UBIS

 

I projektet Urban Baltic Industrial Symbiosis (UBIS) arbetar vi med möjligheten att ta fram ett kartverktyg som ska kunna underlätta för företag att finna gemensamma resursflöden. Därmed kan nya symbioser uppstå och existerande samabeten optimeras.

Korta fakta om projektet

Projektwebb för UBIS är https://ubis.nu/

Projektägare: Energikontoret i Skåne

Projekttid: 2017-2020

Delfinansierat av:

Senast ändrad: 2018-03-12 11:01