Klimat och energi

Ett av Malmö stads övergripande miljömål är att år 2020 ska Malmö stads egen organisation vara klimatneutral. År 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 procent av förnybar energi.

Malmö stad medverkar i flera olika projekt för att främja förnybar energi och minska stadens energianvändning. Allt för att minska våra utsläpp av växthusgaser men även stadens kostnader. Se video om Malmös smarta energisystem här.

För att minska miljöpåverkan från den växande transportsektorn deltar Malmö stad i flera internationella och nationella projekt som främjar ett hållbart resande. Malmö stad har även en trafikmiljöavdelning på fastighets- och gatukontoret som arbetar med att främja hållbart resande i Malmö, läs mer om hållbart resande här.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-18 11:08