Miljölägesdagen 2018 - Samverkan för ett hållbart Malmö

Publik och talare (Lotten L Johansson och Matilde Törnqvist) under Miljölägesdagen 2018

Publik och talare (Lotten L Johansson och Matilde Törnqvist) under Miljölägesdagen 2018

2018 års miljölägesdag hölls den 14 februari. Det är en återkommande halvdagskonferens på temat "Samverkan för ett hållbart Malmö". Under denna dag presenteras alltid Malmö stads miljöredovisning. Vi tar även tillfället i akt att blicka fram mot det kommande åretn och åren tillsammans med Malmö stads politiker och anställda på förvaltningar och bolag, liksom aktuella intressenter och föreläsare.

Program och presentationer

Inledning

Våra moderatorer hälsade välkommen: Annelie Johansson,
miljödirektör, Länsstyrelsen i Skåne och Rustan Nilsson från SYSAV samt Märta Stenevi (MP), Malmös kommunalråd för stadsbyggnad och
service.

Miljöläget i Malmö, vår hjärtefråga

Kerstin Åkerwall, dåvarande miljödirektör, Malmö stad gav en betraktelse och inblick.

Presentation av miljöredovisningen 2017

Lotten Johansson och Matilde Törnqvist, miljöförvaltningen, Malmö stad
Presentationen (pdf, 5 MB)

Samverkan för ett hållbart Malmö

Globala målen på Malmö latinskola - Från oro till aktion

Elin Dahmberg, Fanny Svensson, Anna Jörgensen och Tove Sandgren från Malmö Latinskola.
Presentationen (pdf, 975.7 kB)

Tryggare Malmö

Caroline Tandefeldt och Arvid Nordland, miljöförvaltningen, Malmö stad, och Linus Ahlman, Räddningstjänsten Syd.
Presentationen (pdf, 2 MB)

Upphandling som verktyg för hållbar utveckling

Gabriella Manieri, Anna Löfström och Ulrika Svallingson, upphandlingsenheten i Malmö stad.
Presentationen (pdf, 1.3 MB)

Malmös genomförande av Agenda 2030

Lena Wetterskog-Sjöstedt, chef för kansliet för hållbar utveckling, Malmö stad.
Presentationen (pdf, 5.5 MB) 

Miljölägesdagen 2019

  • Onsdagen den 13 februari 2019, förmiddag.

Frågor? Kontakta gärna:

Sara Marklund, miljöförvaltningen, Malmö stad
E-post: Sara.Marklund@malmo.se
Tel: 070-964 86 03

Senast ändrad: 2018-09-10 13:42