Miljölägesdagen 2019

Illustration av miljöprogramsmål Sveriges klimatsmartaste stad av Jojograf

Illustration av miljöprogramsmål Sveriges klimatsmartaste stad av Jojograf

Välkommen till den årliga konferensen Miljöläget i Malmö. Här presenteras Miljöredovisningen för 2018 och vi blickar fram mot det kommande året tillsammans med Malmö stads förvaltningar och externa aktörer. Anmälan är nu öppen!

Vänligen anmäl dig senast den 23 januari 2019 i formuläret nedan.

På årets konferens kan du välja om du vill vara med på en halv- eller heldag under onsdagen den 13 februari. Konferensen börjar klockan 8.30 på Malmömässan, Mässgatan 6.

För den som vill vara med på halva dagen pågår konferensen till klockan 12 och avslutas med lunch till klockan 13. Under eftermiddagen fortsätter konferensen med fördjupade sessioner för den som vill stanna kvar.

Kostnad för dagen inklusive ekologisk och vegetarisk lunch och fika är 400 kr exklusive moms (faktureras).

Anmälan är bindande, men vid förhinder kan din plats överlåtas till en kollega.

Mer information och ett detaljerat program följer.

Om alla platser är tagna, kan du höra av dig till Lotten J Johansson för att hamna på reservlista.

Eftermiddagssessioner:

Session 1 - Skyfallsanpassa Malmö tillsammans, kl 13-15
År 2045 ska skyfallsplaneringen i Malmö ha lett till att staden kan hantera ett 100-års regn med endast små skador och störningar som följd. För att nå målet behöver vi arbeta tillsammans – Malmö stad, VA SYD och alla som bor och verkar i Malmö. Men vilken är Malmö stads och VA SYDs roll för att nå dit? På det här passet får du som jobbar med stadsutveckling lära dig hur stegen mot målet ser ut, vilken förvaltning som ansvarar för vad, och i vilken ände vi egentligen börjar.

 

Session 2 - Tillsammans för Världens Bästa Mat i Malmö, kl 13-15
Malmö har fantastiska förutsättningar till att bli en hållbar matstad och fungera som motor för hållbar utveckling i hela regionen. För att det ska bli verklighet måste vi kraftsamla och arbeta tillsammans i ett starkt partnerskap. Vi vill kicka igång arbetet och hämta inspiration från andra städer och regioner som gjort en liknande resa. Du kommer också att få vara aktiv medskapare i visionen om Världens bästa Mat i Malmö och hur vi ska ta oss dit.

 

Session 3 - Hur ser framtidens smarta och hållbara energisystem ut i Malmö?
Kl 13-15
Malmös energisystem står inför stora utmaningar. Visste du till exempel att vi ibland får slut på el i Malmö? Dessutom står produktion och användning av energi för en stor del av den klimatpåverkan som uppstår i Malmö. För att nå det smarta och hållbara energisystemet behöver vi samarbeta på bred front. Malmö stad, Eon och Sysav har påbörjat en kunskapssammanställning och identifierat viktiga utmaningar. Kom och diskutera med oss hur vi löser dessa?

Frågor? Kontakta gärna:

Lotten J Johansson, miljöförvaltningen, Malmö stad
E-post: lotten.jonsson-johansson@malmo.se
Tel: 040-34 20 55

Information om behandling av personuppgifter:
De personuppgifter som lämnas i samband med anmälan kommer att förtecknas i ett register hos Malmö stad, miljöförvaltningen. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att förvaltningen ska kunna administrera anmälan. Uppgifterna sparas hos förvaltningen för dess uppföljningsarbete och kan komma att användas för förnyad kontakt.

Senast ändrad: 2018-11-21 10:53