Lärande för hållbar utveckling

För att nå en hållbar utveckling behöver Malmö människor som vill vara med i en förändring som också har den nödvändiga kunskapen. Därför jobbar Malmö stad sedan 2008 för en hållbar utveckling.

Malmö står inför stora utmaningar och ambitionerna i Miljöprogrammet är höga. För att uppnå dessa mål är kunniga och engagerande medborgare en förutsättning. Vad människor lär sig, och hur de sedan väljer att handla, är avgörande för en hållbar utveckling.

Samtidigt måste staden ta ett ansvar för att skapa strukturer som underlättar för medborgarna. Lärande för hållbar utveckling är ett nödvändigt verktyg för att nå en förändring. Malmöborna måste förstå konsekvenserna av sina val, men också känna att de är delaktiga i beslut och att de har både möjlighet och vilja att påverka samhällsutvecklingen. Viktigt är också att se sambanden mellan lokal handlingskraft och global utveckling. Malmö stad ska därför fortsätta satsa på medborgarnas handlingskompetens.

Prioriterade insatsområden inom lärande för hållbar utveckling fram till 2018 är att stödja barn och unga som medskapare i hållbar utveckling, att satsa på utomhuspedagogik, att arbeta med globala frågor i såväl Malmö som i omvärlden, samt ett permanent samarbete om lärande för hållbar utveckling mellan Malmö och Köpenhamn. En rad aktörer på lokal, nationell och internationell nivå måste involveras för att nå framgång. Särskilt viktiga aktörer är skolan och andra pedagogiska aktörer, näringslivet och föreningar.

Pedagog Malmö

Letar du efter goda pedagogiska exempel i Malmö? Kolla in Pedagog Malmö.

Verktygslåda för Lärande för hållbar utveckling

HUT I SKOLAN är en sida där du som jobbar med lärande för hållbar utveckling i grundskolan och gymnasiet ska kunna hitta inspiration, fördjupning och konkreta tips.

Undervisningstips i Teachers's guide

Här finns en lärarmanual till hjälp för dig som vill undervisa om hållbar utveckling,bestående av samlade erfarenheterna från lärare som deltog i det svensk-danska samarbetet Öresundsklassrummet.
Teacher's guide (webblösning)
Särtryck med reflektioner (pdf, 2 MB) (pdf) 

Pedagogiska kartor för Malmö

Intresserad av utepedagogik? Kolla in ett nytt verktyg: pedagogiska kartor. Här kan du ta del av andras pedagogiska tips i Malmö, men också dela med dig av dina egna bästa idéer.
Pedagogiska kartor

Upptäckarkarta över Kirseberg

Inom Öresundsklassrummet har vi tagit fram upptäckarkartan "Klimat i Kirseberg - då, nu och i framtiden".
Ladda ner kartan här (pdf, 5.6 MB)

Inspiration om utomhuspedagogik

Intresserad av utomhuspedagogik? Ladda gärna ner inspirationsskriften från Ute är inne-konferensen i Malmö hösten 2011.
Ladda ner inspirationsskrift (pdf, 13 MB)

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-27 15:26