Malmö stads miljöredovisning

Miljöredovisning 2016

Malmö stads miljöredovisning är den årliga sammanställningen av hur arbetet går med att uppnå Malmös miljömål som finns antagna i Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020.

Miljöredovisningen ges ut varje vår efterföljande år och har i sin nuvarande form publicerats sedan 2012.

År 2002-2008 hette den årliga sammanställningen Miljöredovisning.
År 1997-2001 hette den årliga sammanställningen Miljöbokslut.

Miljöredovisning 2017

2017 års miljöredovisning finns att läsa online på malmo.se/miljoredovisning. [PDF-version här (pdf, 857.6 kB)]

Äldre Miljöredovisningar och Miljöbokslut

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-14 15:20