Natur och miljö

Ett av Malmös miljömål är att naturresurser, i form av marken, havet, kalkberggrunden, grundvattnet och den biologiska mångfalden till år 2020 är värdefulla tillgångar som skyddas och brukas på ett hållbart sätt.

Malmö stads miljömål anges i detalj i Malmö stads miljöprogram 2009-2020. På den här sidan kan du läsa mer om våra miljöprojekt som berör målet Naturtillgångar brukas hållbart.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-01-23 10:40