Nordic Clean Energy Week

Världens energiministrar träffas i Malmö och Köpenhamn den 22-25 maj 2018 för samtal om hållbar energi. Utöver ministermötet arrangerar Malmö stad tillsammans med Region Skåne "Nordic Clean Energy Week".

Nordic Clean Energy Week arrangeras av Sverige och Danmark i samband med att Norden och EU står värdar för tre ministermöten
inom energiområdet: Mission Innovation 3 (MI3), Clean Energy Ministerial 9 (CEM9) och Nordiska energiministermötet. Region Skåne och Malmö stad är arrangörer på den svenska sidan, med stöd av Miljö- och energidepartementet och Energimyndigheten.

Prioriterade områden för den svenska delen av veckan är omställningen till en digital och hållbar energiförsörjning, hållbara lösningar för transportsektorn, hållbara städer, smart industri och grön finansiering.

Utöver officiella arrangemang i samband med ministermötena kommer det att ske många andra aktiviteter i Öresundsregionen på temat Nordic Clean Energy Week. Sveriges ambition är att det under veckan ska finnas en röd tråd mellan ministrarnas diskussioner och de sidoevenemang som äger rum.

Nordic Clean Energy Week äger rum bland annat kring Malmö Live i centrala Malmö. Även på andra ställen i regionen kommer det att arrangeras mötesplatser där aktörer kan vara med och bidra till veckan.

Fakta om CEM och MI

De internationella samarbetena Clean Energy Ministerial (CEM) och Mission Innovation (MI) samlar de 20-tal länder som står för 75 procent av växthusgasutsläppen och 90 procent av investeringarna i hållbar energi för att främja utvecklingen och spridningen av hållbara energilösningar.

CEM:s fokus är att på ett globalt plan öka takten av energieffektivisering samt öka mängden och tillgången av hållbar energi. Sverige har varit en aktiv deltagare sedan samarbetet startade 2010.

MI:s mål är att kraftigt påskynda innovationstakten inom miljöteknik (cleantech). Sverige har varit en aktiv deltagare sedan starten 2015.

Källa: regeringen.se

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-05 08:33