Malmö stads priser inom miljö och hållbarhet

Malmö stad delar årligen ut två priser inom miljö och hållbarhet, ett inom näringslivet och ett inom föreningslivet.

Föreningspris för ideella insatser för en hållbar stad

En gång om året delas Malmö stads föreningspris för ideella insatser för en hållbar stad ut. Priset är på
20 000 kronor.

2018 års pristagare

Den 11 augusti 2018 tillkännagavs 2018 års pristagare under Malmöfestivalen. I år gick priset till återSKAPA och Rädda barnen.

återSKAPA är ett centrum för kreativt återbruk, design och utbildning och prisades för att de genom att använda spillmaterial från lokala företag och industrier ger barn möjlighet att upptäcka en spännande värld av spill, och lära sig se skräp med nya ögon. Med sin skolverksamhet når de ut till barn i hela Malmö, som sedan tar med familj och vänner till återSKAPAs öppna och kostnadsfria Drop In-Art. Genom oupptäckta material utvecklas kreativitet och nyfikenhet och bevisas att hållbarhet inte begränsar utan snarare inspirerar.

Rädda barnen prisas för att de genom att inititera Forward Malmö (fwdmlm) har tagit ett stort ansvar för att driva hållbar utveckling i Malmö. Forward Malmö syftar till att skapa förutsättningar för en ny infrastruktur för samverkan över gränser, långt ifrån förlegade arbetsmetoder och stuprörsperspektiv. Målet är att Malmö ska bli sitt bästa jag och en stad där alla barn och unga har möjlighet att leva sitt liv utifrån sina drömmar och mål.

Priset delades ut på Malmöfestivalen lördagen den 11 augusti av miljönämndens ordförande, Carina Svensson.

Malmö stads näringslivspris inom miljö och hållbar utveckling

Prissumman är 30 000 kronor och belönar en person, företag eller sammanslutning i Malmö som engagerar sig för hållbarhetsfrågor i Malmös näringsliv. Nominering sker under hösten och priset delas ut i februari på Malmö näringslivsgala.

Vinnare år 2018 blev Gram Malmö med motiveringen:

Vinnaren har med sitt nya koncept ökat vårt medvetande och satt miljö och hållbarhet i ett nytt fokus i vår dagliga konsumtion. Hon lever som hon lär och är ett föredöme för alla oss som vill ge upphov till mindre avfall. På denna plats är plast ovanligt och vi köper bara precis vad vi behöver i våra medhavda behållare.

Senast ändrad: 2018-08-13 08:33