Buller

Buller är ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Personer med viss hörselnedsättning kan till exempel uppleva basljud onaturligt starkt.

För att skapa en bra boendemiljö krävs ofta bullerreducerande åtgärder på till exempel fläktar och hissar inom fastigheten, men också anpassningar till verksamheter som pågår utomhus och ligger inom höravstånd från bostadsbebyggelse.

Det finns många sätt att bekämpa buller. Akustiska åtgärder innebär att ljud omvandlas till värme genom isolering. Mekaniska åtgärder innebär att bullrande maskinerna förbättras genom att till exempel minska vibrationsljud. Med organisatoriska åtgärder menas att man redan i planeringsstadiet försöker förhindra att störningskällor placeras i närheten av bebyggelse.

Karta över buller i Malmö

Vi har sammanställt en karta som visar hur mycket trafikbuller som kartlagts i olika delar av Malmö. Du söker enkelt på gatunamn för att se hur bullersituationen ser ut på specifika platser. Visa bullerkarta över Malmö.

Bullerskyddsbidrag

Bra fönster kan kraftigt reducera bullerstörningar inomhus. Fastighetsägare som anser sig ha en bullerstörd fastighet kan ansöka om fönsterbidrag från Malmö stad. Läs mer om bullerskyddsbidrag.

Bullerpolicy

Malmö stad har en tillämpningsskrift för hur buller ska hanteras vid nybyggnation av bostäder som antogs av stadsbyggnadsnämnden under 2012. Läs Tillämpningsskrift - Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande av bostäder.

Senast ändrad: 2018-05-17 11:15