Bullerkarta

Här är en karta över Malmö där du kan söka på gatunamn och se hur mycket trafikbuller och buller från tåg som det är kartlagt i just det området.

Det finns förklaring på kartan till färgerna rött, gult och så vidare. Bullernivåer anges i decibel.

Kartan är gjord efter de modellberäkningar som gjordes 2017.

Om decibel

Wikipedia

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-26 14:52