Bullerkarta

Här är en karta över Malmö där du kan söka på gatunamn och se hur mycket trafikbuller och buller från tåg som det är kartlagt i just det området.

Det finns förklaring på kartan till färgerna rött, gult och så vidare. Bullernivåer anges i decibel.

Kartan är gjord efter de modellberäkningar som gjordes 2017.

Om decibel

Wikipedia

Senast ändrad: 2018-03-26 14:52