Gröna miljöer


Här kan du läsa om det som vi som samlingsbegrepp kallar gröna miljöer. Det handrar om alltifrån de viktiga ekosystemtjänsterna till fladdermössens betydelse för naturen och om pollinering och bin.

Det finns massor med tjänster och ”produkter” i naturen och i staden som vi är beroende av för att kunna leva. Miljöförvaltningen har tillsammans med andra (byggherrar och SLU Alnarp, Gröna takinstitutet med flera) arbetat i flera olika par projekt som tagit fasta på att bevara och utveckla ekosystemtjänster.

Det gröna är viktigt även i vårt stadsliv. I ett par års tid har det byggts gröna väggar, Bäckens förskola har fått flyttbara biotoper med fjärilar och kompoststaket med mera och Seved har fått en ätbar vägg. Allt detta har en stark koppling till vår hälsa.

Det gäller att se till att ekosystemen fortsätter fungera för att till exempel få jord (vi är beroende av markorganismer) och kunna odla, att vi har biologisk mångfald så att vi kan få bär och frukter, att luften är ren och så vidare.

Senast ändrad: 2015-06-11 17:08