Luften just nu i Malmö

Här kan du följa hur luftkvaliteten är just nu i Malmö. Halterna av ozon (o3) och kvävedioxid (NO2) uppdateras varje timme. Partikelhalterna (PM 10) uppdateras en gång om dygnet. Klicka på rutorna och få mer information.

Luftföroreningar utgör ungefär 0,0001 procent av den luft som vi andas, halterna som presenteras på kartan är i mikrogram per kubikmeter.

Senast ändrad: 2018-08-14 11:14